I Ogólnopolska Konferencja
Krakowska Wiosna Okulistyczna czyli okulistyka w pytaniach i odpowiedziach

4 - 5 GRUDNIA 2020r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 13 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.  Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2