I Ogólnopolska Konferencja
Krakowska Wiosna Okulistyczna czyli okulistyka w pytaniach i odpowiedziach

13 - 14 MARCA 2020r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 13 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.  Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2