FORMULARZ REJESTRACYJNY - dane osobowe i opłata

Dane osobowe

Dane adresowe

Faktura

Rejestracja
Wysłanie potwierdzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do informowania o Konferencjach i Zjazdach organizowanych przez firmę AGORA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Błażeja 10L/6 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883)


Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie wglądu do moich danych
i dokonywaniu ich zmian.

Powered by BreezingForms

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2