I Ogólnopolska Konferencja
Krakowska Wiosna Okulistyczna czyli okulistyka w pytaniach i odpowiedziach

4 - 5 GRUDNIA 2020r.

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

350,00 zł
- zgłoszenie do 30 listopada 2020r.
400,00 zł - zgłoszenie od 1 grudnia 2020r.
500,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

200,00 zł - Pielęgniarka
150,00 zł - Student
50,00 zł - Udział w warsztacieUWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  całodzienne przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  udział w warsztatach


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Okulistyka Kraków 2020”

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2